VANASADAM LÕUNAOSA LIIKLUSKORRALDUS

Vanasadama, kui Eesti suurima reisisadama liikluskorralduse tervikliku lahendamise vajaduse tingis järjest suurenev reisijate hulk Tallinn-Helsingi liinidel, kaasa arvatud uue Tallinki laeva Megastar liiniletulek 2017. aastal. Sadamaala lõunaosa, mis turvanõuetele vastavalt on muudele liiklejatele suletud ja aiaga eraldatud, on kasutusel sadama D-terminali juurdepääsu- ja teenindusalana, kus senine sõidukite liiklus laevapääsu ootel oli korraldatud ajutiste liikluskorraldusvahendite abil ning teenindushoonetena kasutati ajutisi konteinersoojakuid ja -ladusid.

Laevalepääsu ootavate ja saabunud laevadelt väljuva autoliikluse üheaegne mahutamine sadama territooriumile tuli korraldada ja kaasajastada viisil, mis tagaks sõidukite peale- ja mahalaadimise parvlaevadele võimalikult sujuvalt, kaasa arvatud laadimisprotsessi ühtlane sidumine liiklusvoogudega lähimatel linnatänavatel. K-Projekti koostatud projektiga lahendati D-terminali uus pääslakompleks mitmes ehitusetapis. Esimeses ehitusetapis rajati teekatendid koos äärekivide ja eraldussaartega, teises ehitusetapis uuendati liikluskorraldusvahendid – teekattemärgistus ja liiklusmärgid, ning rekonstureeriti Uus-Sadama tänava sõiduautode parkla. Kolmanda ehitusetapiga rajati Pikksilma tänava äärde jalakäijate promenaad.

Laevalt väljuvate sõiduradade kogupikkuseks prjoekteeriti 3670meetrit, mis katab 95% sadama poolt teenindatava suurima reisiparvlaeva Megastar veomahust.

Tellija: AS Tallinna Sadam

Projektijuhid: Priit Annusver

Insenerid: Konstatin Rudenko, Piret Kümmel, Taavi Agasild, Liina Tiiter

Teenindushoonete ja varikatuste ehituskonstruktsioonid: SWECO Projekt AS

Automaatikaseadmestik: AS Nortal (projekt „Tark sadam“)

top