Liikluse simulatsioonide tegemine

Liikluse modelleerimiseks kasutame tarkvara PTV Vision Visum (makromodelleerimiseks) ja PTV Vision Vissim (mikromodelleerimiseks). Programmid on väljatöötatud Saksamaal ning on kasutusel rohkem kui 75 riigis. Liikluse modelleerimise lähtematerjaliks on võimalikult täpselt koostatud liiklusuuring.

PTV Vision Visum tarkvara kasutusvaldkonnad: Transpordi ja sotsiaalmajanduslike näitajate andmebaasi hoidmine, liikluse intensiivsuse arvutamine, transpordi nõudluse arvutamine, teedevõrgustiku hindamine, prognoosimine, teedevõrgustiku täiustamise vajaduse hindamine, isikliku- ja ühistranspordi töö optimeerimine ja transpordistrateegiate väljatöötamine.

PTV Vision Vissim tarkvara kasutusvaldkonnad: Ristmike läbilaskevõime hindamine, valgusfooride töö hindamine, radade kasutatavuse, põimumise, ümberreastumise jälgimine ning detailne liikluse imitatsioon.