VÄO LIIKLUSSÕLM

Meie projekteeritud Väo liiklussõlme projektile väljastati 21.10.2019 ehitusluba. Vastavalt Maanteeameti tellimusele projekteerisime Väo mitmetasandilise liiklussõlme, vajalikud rajatised, tehnovõrgud ning haljastuse. Lisaks ristmikule lahendasime ka ristmiku kõrval asuva veokite ja matkaautode parkla.

Suured tänud projektimeeskonnale ja alltöövõtjatele!

Viaduktide, tunnelite, tugimüüride, soojustorustike kaitsmise konstruktiivse osa teostas Järelpinge Inseneribüroo OÜ ning viaduktide ja tunnelite geotehnilise aruande koostas IPT Projektijuhtimise OÜ. Varsti kuulutatakse välja ka ehitushange ning Väo liiklussõlm peaks plaanide kohaselt valmima 2021. aasta lõpuks.

 

Siit näed, milline uus lahendus välja hakkab nägema:

Ehitusplaanide kohta saab lugeda täpsemalt siit

top