Tehnovõrkude projekteerimine


tehnovorkude-projekteerimine2Pakume hooneväliste tehnovõrkude ja -rajatiste projekteerimist eskiisi, eelprojekti, põhiprojekti ja tööprojekti staadiumites.

Asendiplaani osa komplektne lahendamine annab tellijale kindluse, et tehnovõrgud ja rajatised on lahendatud võimalikult soodsalt, otstarbekalt ning konfliktivabalt. Ideaalne koostöö arhitektide ja teiste hoone tehnosüsteemide projekteerijatega garanteerib kvaliteetse ehitusprojekti.

Tehnovõrkude projekteerimisel teostame: 
  • Veevarustus- ja kanalisatsioon, sh. pumplad, väikepuhastid jms
  • Soojusvarustus
  • Gaasivarustus
  • Elektrivarustus
  • Sidevarustus
  • Fooride elektriosa
  • Tänavavalgustus

Vajadusel ja soovi korral tellime tööks vajalikud lähtematerjalid (nt. tehnilised tingimused võrguvaldajatelt). Koostame tehnovõrkude eskiisi ja kooskõlastame trassivaliku kohaliku omavalitsusega (Tallinna Kommunaalametiga). Kooskõlastame projekteeritud lahendused võrguvaldajatega ja taotleme ehitusload kohalikust omavalitsusest.

top