Liikluse modelleerimine


Liikluse modelleerimiseks kasutame tarkvara PTV Vision Visum (makromodelleerimiseks) ja PTV Vision Vissim (mikromodelleerimiseks). Programmid on väljatöötatud Saksamaal ning on kasutusel rohkem kui 75 riigis. Liikluse modelleerimise lähtematerjaliks on võimalikult täpselt koostatud liiklusuuring.

liikluse-modelleerimine

Tarkvara peamised kasutusalad

1. Transpordi ja sotsiaal-majanduslike näitajate andmebaasi hoidmine
2. Liikluse intensiivsuse arvutamine
3. Transpordi nõudluse arvutamine
4. Teedevõrgustiku hindamine
5. Prognoosimine
6. Teedevõrgustiku täiustamise vajaduse hindamine
7. Isikliku- ja ühistranspordi töö optimeerimine
8. Transpordistrateegiate väljatöötamine

1. Ristmike läbilaskevõime hindamine
2. Valgusfooride töö hindamine
3. Radade kasutatavuse, põimumise, ümberreastumise jälgimine
4. Detailne liikluse imitatsioon

top