ESTONIA KAEVANDUSE PÄIKESEELEKTRIJAAM

Oleme 2019. aastal tegelenud mitme uuendusliku projektiga. Üheks neist on Eesti Energia tellimusel projekteeritud päikeseelektrijaam, millele ehitusloa väljastas vallavalitsus 21. novembril. Ehitusprojekti koostamise eesmärgiks oli projekteerida Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas asuvale Estonia Kaevanduse tööstusterritooriumile päikeseelektrijaam ja selle alustarind.
Päikeseelektrijaama projekteeritud võimsus on 3 MW ja aastane kogutoodang ligi 2800 megavatt-tundi, mis vastab umbes 1000 kodumajapidamise aastasele elektrivajadusele. Park rajatakse lubjakivist alustarindile. Paneelid haaravad enda alla 7,5 ha suuruse pindala.
Suur tänu projektimeeskonnale ja alltöövõtjatele!
Konstruktsioonide osa projekteerisid Konsultatsiooniteenused OÜ ja A2D Projekt OÜ ning geotehnilise osa IPT Projektijuhtimine OÜ.

Loe lähemalt siit

top