K-Projekt AS on Eesti üks edukamatest projekteerimisega tegelevatest ettevõtetest. Omame kogemust aastast 1988. Oleme spetsialiseerunud hoonevälistele projekteerimistöödele: teed, platsid, parklad; liikluskorraldused; liikluse modelleerimine;  tehnovõrgud ja –rajatised; detailplaneeringud jms.

Meie eesmärgiks on pakkuda professionaalset ja kliendisõbralikku projekteerimisteenust.

K-Projekt AS kuulub Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liitu (EKEL), omame standarditele ISO 9001 ja ISO 14001 vastavaid kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissertifikaate.

Sooviavaldus ja CV palume saata e-posti aadressil liia.raag@kprojekt.ee, lisainfo telefonil 6264100

Seoses töömahu suurenemisega

OTSIME OMA MEESKONDA

IMG_8139

PROJEKTIJUHTI

Projekteerimistööde planeerimine, organiseerimine, juhtimine ja kontroll. Ehitusloa taotlemise protsessi juhtimine, koostöö ametkondade ja võrguvaldajatega.

IMG_2653

ELEKTRI VÄLISVÕRKUDE PROJEKTEERIJAT

Ehitusprojektide ja detailplaneeringute elektrivarustuse ja nõrkvoolu välisvõrgu ning välisvalgustuse projektide koostamine, vormistamine ja kooskõlastamine.

ülemiste sõlm 3

TEEDE PROJEKTEERIMISE TEHNIKUID

Inseneri juhendamisel tänavate ja maanteede rekonstrueerimise, uusehitiste projektide koostamine, liikluskorralduslike eskiiside ja projektide koostamine.

top