Meist

Ahtri-6aProjekteerimisbüroo K-Projekt AS alustas oma tegevust 1988. aastal. Sellest ajast omame kogemust insenerilahenduste loomisel infrastruktuuri objektidel, planeeringute koostamisel ja ehituskonsultatsiooniteenuse osutamisel. 2005. aastast asume Tallinnas Ahtri tn 6a Admirali Majas.

Omame pikaaegset kogemust ehitusprojektide projektijuhtimise vallas, projektide kooskõlastamisel ja ehituslubade hankimisel. Saame edukalt hakkama detailplaneeringute koostamise keerulise protsessiga.

Aastate jooksul oleme koostanud tänavate rekonstrueerimiste ja uusehitiste, kaubanduskeskuste, ühiskondlike hoonete ning elamute projekte, maa-aluste ja maapealsete tehnovõrkude, pumplate, veepuhastusjaamade, tanklate jms projekte ning detailplaneeringuid.

Projekteerimisel kasutame litsentseeritud tarkvara programme – AutoCAD Map3D, AutoCad Civil 3D, Novapoint, ParkCad, Autoturn, Visum, Vissim, Virtual Map ja VKT-torud jms. Valitud tarkvarade litsentsisüsteem tagab meile kõige uuema versiooni kasutatavatest programmidest.

K-Projekt AS juhtimissüsteem on kontrollitud ja on vastavuses standardi ISO 9001 ja ISO 14001 kvaliteedi ja juhtimissüsteemi nõuetega. K-Projekt AS on Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu (EKEL) liige, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige ja Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu liige.

Meie töötajad kuuluvad järgmistesse erialaühingutesse: Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Soojustehnikainseneride Selts jne.

Tutvustav ettekanne inglise keeles.
Tutvustav artikkel vene keeles.



Meie põhilised tegevusalad:
  • ehitus- ja planeerimisalased konsultatsiooniteenused;
  • ehitusprojekteerimine – teede ja liikluse projekteerimine, tehnovõrkude projekteerimine, maastikuarhitektuursed lahendused, lammutusprojektide koostamine;
  • planeeringute koostamine;
  • geodeetiliste tööde teostamine;
  • dendroloogilise hinnangu koostamine;
  • liiklusuuringute ja liiklusprognooside koostamine;
  • insolatsioonianalüüside koostamine;
  • liikluse modelleerimine;
  • maakorralduslikud toimingud;
  • projektlahenduste 3D visualiseerimine ja animeerimine.
Meie registreeringud majandustegevuse registris:
Teised load ja registreeringud:
top