Meist

Omame pikaaegset kogemust ehitusprojektide projektijuhtimise vallas, projektide kooskõlastamisel ja ehituslubade hankimisel. Saame edukalt hakkama detailplaneeringute koostamise keerulise protsessiga.

Aastate jooksul oleme koostanud tänavate rekonstrueerimiste ja uusehitiste, kaubanduskeskuste, ühiskondlike hoonete ning elamute projekte, maa-aluste ja maapealsete tehnovõrkude, pumplate, veepuhastusjaamade, tanklate jms projekte ning detailplaneeringuid.

Projekteerimisel kasutame litsentseeritud tarkvara programme – AutoCAD Map3D, AutoCad Civil 3D, Novapoint, ParkCad, Autoturn, Visum, Vissim, Virtual Map ja VKT-torud jms. Valitud tarkvarade litsentsisüsteem tagab meile kõige uuema versiooni kasutatavatest programmidest.

K-Projekt AS juhtimissüsteem on kontrollitud ja on vastavuses standardi ISO 9001 ja ISO 14001 kvaliteedi ja juhtimissüsteemi nõuetega. K-Projekt AS on Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu (EKEL) liige, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige ja Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu liige.

K-Projektis töötab 55 töötajat, kes on oma valdkonna head spetsialistid. Meie töötajad kuuluvad järgmistesse erialaühingutesse: Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Soojustehnikainseneride Selts ja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit.

 

 

K-Projekt Ahtri tn 6a

Foto autor: Siim West

 Meie põhilised tegevusalad:
 • ehitus- ja planeerimisalased konsultatsiooniteenused;
 • ehitusprojekteerimine – teede ja liikluse projekteerimine, tehnovõrkude projekteerimine, maastikuarhitektuursed lahendused, lammutusprojektide koostamine;
 • planeeringute koostamine;
 • geodeetiliste tööde teostamine;
 • dendroloogilise hinnangu koostamine;
 • liiklusuuringute ja liiklusprognooside koostamine;
 • insolatsioonianalüüside koostamine;
 • liikluse modelleerimine;
 • maakorralduslikud toimingud;
 • projektlahenduste 3D visualiseerimine ja animeerimine.
Meie registreeringud majandustegevuse registris:
Teised load ja registreeringud:

 

 

 

Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem

K-Projekt AS kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on loodud ja rakendatud arvestades standardite ISO 9001 ja 14001 nõudeid. Juhtimissüsteem on sobiv ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Meie eesmärgid:
 • rahulolu ja pikaajalise kindlustunde tagamine töötajatele, omanikele ja klientidele;
 • teostada kvaliteetselt oma tööd – tuginedes meie inseneride ja projektijuhtide kõrgele kvalifikatsiooni tasemele ning rakendades nende parimaid erialaseid kogemusi;
 • olla usaldusväärne koostööpartner.

ISO 9001 ja 14001 sisu: INFRASTRUKTUURI OBJEKTIDE PROJEKTEERIMINE, DETAILPLANEERINGUTE  KOOSTAMINE, MAAKORRALDUSLIKE TOIMINGUTE TEOSTAMINE, PROJEKTIJUHTIMINE JA GEODEETILISTE MÕÕDISTUSTÖÖDE TEOSTAMINE.

9001 14001 EST-page-001
ISO 9001; ISO 14001 EST

 

9001 14001 ENG-page-001
ISO 9001; ISO 14001 ENG

 


   

 • Kaasaegsed tarkvaraprogrammid

  Kaasaegsed litsentseeritud tarkvaraprogrammid:

  AutoCAD Multi (incl. AutoCAD Architecture, MEP, 3D MAP, Mechanical, Plant 3D, Electrical ja Raster Design); AEC Collection (incl. Revit, Civil 3D, AutoCAD, Robot, Navisworks, 3ds Max); Bentley; Novapoint (Road Professional, Base, Virtual Map, Traffic Noise, Road Sign Std, Road Marking); AutoTURN; ParkCAD; PTV-VISSIM; PTV-VISUM

  Valitud litsenseerimissüsteem tagab meile programmidest uusima ehk viimase versiooni kiire rakendamise.

 • Kindlustus

  Ettevõtte K-Projekt AS-i projekteerimistegevus on If P&C Insurance AS-is kindlustatud 0,5 miljoni euro eest.

 

top