Teede ja tänavate projekteerimine


Teede ja tänavate projekteerimine

Tegeleme maanteede, linnatänavate, kergliiklusteede ja avaliku ruumi projekteerimisega. Ühtse projektimeeskonnana suudame pakkuda projekti terviklahendust alates uuringutest kuni ehitusloani, sh lahendame võimalikud teede ja tänavate alla jäävad tehnovõrgud ning nendega seotud katete taastamise.


Platside ja parklate projekteerimine

Koostame platside ja parklate projekte, sh projekteerime ajutisi parklaid. Hoone projekteerimisel oleme abiks hoonet ümbritseva platsi vertikaalplaneeringu koostamisel ning teede ja tehnovõrkude osa projekteerimisel.


Liikluskorralduse projekteerimine ja ajutise liikluskorralduse skeemide lahendamine

Projekteerime liikluskorraldust, lahendame ajutisi liikluskorraldusi ja kooskõlastame skeeme kohaliku omavalitsusega (näiteks Tallinna Transpordiametiga). Ajutised liikluskorralduse skeemid on tihti vajalikud ehitajale ehitustööde ajaks või ürituste korraldajatele (ajutised teede sulgemised).

 

top