Teede ja tehnovõrkude projekteerimine

K-Projekti inseneridest koosnev meeskond pakub teede- ja tehnovõrkude (asendiplaani osa) projektide lahendamist alates eskiiside joonestamisest kuni keeruliste tööprojektide koostamiseni. Pikaajaline kogemus asendiplaani projektide koostamisel on garanteerinud meie klientide rahulolu.

Teed ja tänavad

Maanteede, linnatänavate, kergliiklusteede, parkimisplatside jms projekteerimine.
Liikluskorralduse projekteerimine ja ajutise liikluskorralduse skeemide koostamine.

Tehnovõrgud

Veevarustuse- ja kanalisatsiooni, soojustorustike, gaasivarustuse, elektri- ja sidevarustuse ning tänavavalgustuse projekteerimine.

Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Maastikuga seotud objektide (tänavad, väljakud, spordi- ja matkarajad, mänguväljakud, spordiväljakud, ärihoonete esised platsid ja katusaiad, kortermajade hoovid ja katusaiad, ka eraaiad) projektide koostamine.

Muud lahendused

Ehitiste sidumine ja lammutusprojektide koostamine. Tanklate platside, tehnovõrkude ja rajatiste lahendamine. Haljastusprojektide koostamine.

Omame pikaajalist kogemust insenerilahenduste väljatöötamisel, planeeringute koostamisel ja ehituskonsultatsiooniteenuse osutamisel.

Võta ühendust

top