TALTECH ARENGUFONDI STIPENDIUMIKONKURSS

TalTechi Arengufondi kevadisel stipendiumikonkursil panustati 32 tudengi edasisse arengusse pea 50 000 eurot. Pidulik stipendiumite üleandmine toimus 29.05.2019 TalTechi aulas. K-Projekt AS magistriõppe stipendiumi summas 2000 eurot pälvis veetehnika eriala tudeng Allan Kossas. Allan ei piirdu oma erialases arengus pelgalt tööl ja koolipingis omandatavate teadmistega, vaid püüab leida uusi ideid igal sammul. Ka stipendiumit plaanib ta kasutada uute teadmiste hankimiseks.

Soovime Allanile palju õnne ja kordaminekuid ning ootame temalt suuri tegusid oma valdkonnas!

 

top