TÄHETORNI JA VEERME TÄNAVATE REKONSTRUEERIMISE PÕHIPROJEKT

Mais sai ehitusloa Tähetorni (Paldiski mnt – Kadaka pst) ja Veerme tänavate rekonstrueerimise põhiprojekt!

Projekteeritud tee asub Tallinna linna territooriumil Haabersti ja Nõmme linnaosades ning hõlmab Tähetorni tänavat lõigus Paldiski maantee kuni Kadaka puiestee ja Veerme tänavat. Rekonstrueeritav Tähetorni tänav on 2,78 km pikk ning Veerme tänav 306 m pikk.

Põhiprojekt koosnes järgnevatest osadest: teedeehituslik osa, veevarustuse ja kanalisatsiooni osa, sidevarustuse tehnovõrgud ja välisvalgustus.

Tähetorni tänav on jaotustänav, mille eesmärk on võimaldada linnaosasisest liikumist, ühendades juurdepääsusid magistraalidega. Tähetorni tänav ühendab Paldiski maanteed ja Kadaka puiesteed.

Olemasoleva Tähetorni tänava võib tinglikult jaotada kaheks iseloomulikuks lõiguks:

Lõik 1 – Tähetorni tänav lõigus Kadaka tee kuni Hiiu kergliiklustee;

Lõik 2 – Tähetorni tänav lõigus Hiiu kergliiklustee kuni Paldiski maantee.

Lõigus 1 asuvad Tähetorni tänava ääres eramajad ja piirkonnale iseloomulik kõrghaljastus. Teemaa-ala on väga kitsas ning seetõttu on projekteeritud ühele poole sõiduteed 1,5 m laiune kõnnitee.

Lõigus 2 asub Tähetorni tänav Harku raba ja tulevaste arendusalade vahel. Lõigus 2 on sõidutee kõrvale projekteeritud 3, 5 m laiune kergliiklustee, mis ühendab Paldiski maanteel asuvad kergliiklusteed Hiiu kergliiklusteega.

Olemasolev Veerme tänav on kõrvaltänav, mis täna teenindab selle ääres asuvaid tööstus- ja logistikaettevõtteid. Veerme tänavale on projekteeritud sõiduteed ja kõnniteed vastavalt detailplaneeringutes kavandatud ristlõigetele.

top