REIDI TEE MUUDETUD LAHENDUSEST

Novembrist 2017 kuni veebruarini 2018 toimusid keskkonna- ja kaasamisteemade abilinnapea Züleyxa Izmailova algatusel kohtumised merelinna kaitsjate ja linnapea Taavi Aasa, teiste abilinnapeade, ametite juhtide, linnajuristide ja K-Projekti osalusel. 

Linnaesindajate ja ekspertide kohtumistel arutati teeprojekti detailide üle, eesmärgiga vähendada kavandatud tee mastaapsust (sõiduread, ristmiku laiused), säilitada võimalikult palju Russalka parki, kavandada teele ühistransporti. Paljuski tuginedes tee projekteerimistingimustele ja COWi tehtud ekspertanalüüsile teeprojekti kohta. Ekspertrühmitus sõnastas lõplikult oma ettepanekud, millest paljud on möödunud 1,5 aasta jooksul esitatud. 

6.veebruaril 2018 lepiti kokku lõplikes parandustes teeprojekti.

Tallinna linnavalitsuse ja rühmituse Merelinna Kaitseks esindajate toimunud kohtumistel kokkulepitu alusel ja kompromisside tulemusel on Reidi tee ehituse põhiprojektis kajastatud või kavandamisel 16 muudatust. 

Kokkulepitud muudatustega on võimalik tutvuda siin või lugeda pikemalt Postimehest.

Suurimaks muudatusteks on sõiduradade arv. Täpsemalt tuleb Reidi tee linnast väljuvale suunale enne Narva maantee ristmikku algul plaanitud kolme sõiduraja asemele kaks, Russalkaesisele on mõlemas suunas nelja sõiduraja asemele kolm ja üks neist on ühissõidukirada.  

Kuigi autostumise tempot ei saa projektidega kuidagi vaos hoida, siis uue Reidi tee projektiga soovitakse seda vähemalt ohjeldada. See on ka üks põhjus, miks autodele jääb Reidi tee algul planeeritust vähem ruumi. 

Reidi tee nihkub Russalkast 3,5 meetrit kaugemale. See on ühe ehitamata jäetava sõiduraja laiuse jagu. Et üks rada kaob ka vastassuunast, saab kohati laiemaks ehitada kahe sõiduraja vahele jääva ohutussaare. 

Uus Reidi tee lahendus

Uus Reidi tee lahendus

Eelmine Reidi tee lahendus

Eelmine Reidi tee lahendus

 TallinnaTV Tallinna liikluspilt saates räägib teede projekteerimisest ja Reidi tee muudetud lahendusest K-Projekti transpordiplaneerija Taavi Agasild (Alates ~22:10).

top