RANNAMÕISA TEE SAI EHITUSLOA

K-Projekti projekteeritud teelõik asub Tallinnas Haabersti linnaosas, Rannamõisa teel km 1,1 – 2,6. Lõik algab vahetult pärast Vana-Rannamõisa teed ning lõppeb vahetult pärast Tiskre oja silda. 

K-Projekti fotokogu

K-Projekti skeem

Projekti koostamise eesmärk oli rekonstrueerida Rannamõisa tee ning selle käigus projekteerida tehnovõrgud (veevarustus, reo- ja sademeveekanalisatsioon, side- ja elektrivarustus, foorisüsteemid), välisvalgustus ning haljastus. 

Teed, tehnovõrgud (veevarustus, reo- ja sademeveekanalisatsioon, side- ja elektrivarustus, haljastus, foorisüsteemid) ja välisvalgustus on lahendanud K-Projekt AS. Tiskre sild on lahendanud OÜ Järelpinge IB, settebasseini ehituskonstruktsioonid on lahendanud OÜ EstKonsult. 

Olemasolev Rannamõisa tee rekonstrueeritakse eraldusribaga 2+2 sõiduradadega teeks. Mõlemale poole sõiduteed on projekteeritud kergliiklusteed, lahendatud on haljastus. Teeprojekti juurde kuulub Tiskre oja silla projekt. 

Plaani lahenduse koostamisel on arvestatud, et saaks ehitada vasaku sõidusuuna (linna suunduva) kui liiklus on olemasoleval teel. Eraldusriba laius sõidusuundade vahel on valitud selliselt, et vasakpöörderajad saaksid tekkida eraldusriba arvelt ning jääks veel piisav ruum ka eraldusaare jaoks. Eraldusriba on piisava laiusega, et sellele ka kõrghaljastust paigutada. 

Haljastuse projekteerimisel on lähtutud Haabersti linnaosa üldplaneeringust, millest tuleneb, et Rannamõisa tee on tänavahaljastusega või tänavahaljastuse vajadusega tänav. Säilitamist vääriva haljastusega on maksimaalselt projektis arvestatud. Vajadusel on noored hõberemmelgad, mis jäävad projekteeritava tee alla, ümberistutavateks määratud. Lisaks on kokku planeeritud istutada 341 puud ning 5653 põõsast. 

Projekteeritud teelõigu pikkus on 1,5 km.  

top