RAIL BALTIC PÄRNU KAUBATERMINAL

Sõlmisime lepingu Rail Balticu Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu ja eelprojekti koostamiseks.

Projekti käigus lahendatakse piirkonna 1435mm-rööpmelaiuse raudtee infrastruktuuri hoolduskeskuse maa-ala, koostatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine ning eelprojekt raudtee-ja maanteetaristu, tehnovõrkude ja hoonestuse lahendamiseks.

Rail Baltic on suurim Eestisse kavandatav taristu ehitusobjekt, mille kiire raudtee kulgeb marsruudil Tallinn-Pärnu-Riia-Kaunas-Poola/Leedu piir ning hetkel veel ehitusjärgus oleva raudtee kasutuselevõtmine on kavandatud aastasse 2026.

RB2

top