SUURIMAD EHITUSPROJEKTID 2017


 • Pärnus Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate tööprojekti koostamine
 • Jõgeva Neste põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Lahepea tn 9 planeeritava korterelamu hooneväliste krundisiseste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 116a parkla juurdepääsu põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Lennujaama trammiliini taristu projekteerimine
 • Tallinnas Lesta tn 10 planeeritavate hoonete (4 hoonet) hooneväliste krundisiseste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Vääna tn 11 planeeritava hoone kinnistusiseste hooneväliste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • A-terminali esise liikluse ümberkorraldamise eskiis ja eelprojekti koostamine
 • Tallinnas Noblessneri kvartali hooneväliste tehnovõrkude ehitusprojektide ja teede tehnilise projekti koostamine sh ehituslubade hankimine
 • Viru jalaväepataljoni ja Tapa linnaku ehitiste (remondihall, pataljoni ladu, kütusetankla, lahingumoona hoidla, tehnika pesuestakaadid, kaitsepunkrid, tehnika garaažid ja varjualused) ning rajatiste (välisvõrgud, teed, platsid, haljastus) projektide koostamine ning autorijärelevalve teostamine
 • Pärnus Niidu tn 9 Hesburgeri kiirtoidurestorani põhiprojekti koostamine
 • Pärnus Niidu tn 9 Jazz autopesula põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Kopli suunalise trammiliini taristu tööprojekti koostamine
 • Kakumäe sadama jahtklubi-ellingu eelprojekti koostamine
 • Maardus Vana-Narva mnt põiktänava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Vana-Narva mnt peateelt kuni Vana-Narva mnt 31 kinnistuni ning Vana-Narva mnt 33 kinnistu juurdepääsutee põhiprojekti koostamine mööda perspektiivset Koplimäe tänavat
 • Tallinnas Peterburi tee – Suur-Paala ristmiku põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Mustamäe tee 3 kinnistule planeeritava ärihoone kinnistusiseste hooneväliste teede ja tehnovõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Peterburi tee 2 ehitatava kaubanduskeskuse kinnistusiseste hooneväliste teede ja tehnovõrkude, sh. ka Peterburi tee 2 kinnistuga külgneval Ülemiste tee alal, projektdokumentatsiooni koostamine ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus ning ehitusloa taotlemine
 • AS Tallinna Sadam Vanasadama loodeosa uue pääsla (sh liikluskorraldus) ja Logi tänava rekonstrueerimise projekteerimine ning projekteerija järelevalve teostamine
 • Keilas Põhja tn 8 tankla põhiprojekti koostamine
 • Harjumaal Saue vallas Alliku külas Koru elamurajooni laiendamise II etapi kruntide väliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine
 • Keilas Neste diiseltankla põhiprojekti koostamine
 • Harjumaal Rae vallas Jüri Neste põhiprojekti koostamine
 • Reidi tee (Jõe tänav – Russalka ristmik) eskiisi ja põhiprojekti koostamine
 • Vanasadama lõunaosa liiklusprojekti korrigeerimine
 • Harjumaal Saku vallas Tänassilma külas Kokasauna tee kinnistute väliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine
 • Pärnus Niidu tn 9 Neste automaattankla põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Nooda tee muudatusprojekti koostamine
 • Paides Tallinna tn 59 asuva teenindusjaama rekonstrueerimise krundisisese hoonevälise osa põhiprojekti koostamine ning Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ja Järve tee osalise rekonstrueerimise tehnilise projekti koostamine ja Tallinna tn 59 kinnistule uute juurdepääsuteede ja veoautode parkla tehnilise projekti koostamine
 • Tallinnas Suur-Sõjamäe tn 36a ja 38 põhiprojekti uuendamine Väike-Sõjamäe tänav T teekinnistute 78403:314:0162 ja 78403:314:0158 mahus
 • Tallinnas, J. Vilmsi 36, 38, 36e, 40 ja R. Tobiase 7, 9, 11 kinnistute liitmisel vastavalt detailplaneeringu järgse pos. 1 ja uue aadressiga R. Tobiase 7 // J. Vilmsi 36 kolme 6-korruselise äri-ja elamufunktsiooniga hoone ehitusprojekti koostamine
 • Tallinnas Lõõtsa tn 11 parkimismaja asendiplaani, vertikaalplaneerimise ja välisvõrkude põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Tööstuse tn 77 korterelamu krundisiseste hooneväliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine ja ehituslubade hankimine
 • Harjumaale Sauele Tule tn 51 ja Tule tn 49 kinnistutele planeeritava tankla krundisisese osa ja kinnistuvälise liikluskorralduse (sh. parklad ja mahasõidud) põhiprojekti koostamine
 • Asendiplaani osa projekti koostamine sh ehituslubade hankimine nimetusega Tallinnas Noblessneri kvartalis paiknevate Staapli 3, Staapli 4, Staapli 8, Staapli 12 ja Staapli tänav T2 kinnistutele kavandatavatele äripindadega korterelamute ehitamiseks
 • Tallinnas Kakumäe jahisadama territooriumile tankla põhiprojekti koostamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 19/Ao tn 2 krundisiseste hooneväliste tehnovõrkude ja teede põhiprojekti koostamine
 • Viimsi vallas Haabneeme alevikus Ees-Uustalu kinnistule planeeritava selvepesula põhiprojekti koostamine
 • Viimsi vallas Haabneeme alevikus Ees-Uustalu kinnistule planeeritava Jazz autopesula põhiprojekti koostamine
 • Gruusia Tbilisi Primera Golf and Residence territooriumi teede ja tehnovõrkude I ehitusetapi projektdokumentatsiooni koostamine

 

top