E. VILDE TEE 91A, 91B 101, 101A, 101B, 101C, 101D, 103A ja 103B KINNISTUTE DETAILPLANEERING TALLINNAS

E. Vilde tee 101 kinnistul paikneb endine Szolnoki turuhoone, milles pakub kaubandusteenust Comarketi kaubamärki kandev toidu- ja tarbekaupade kauplus. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ehitusõigus uue ja kaasaegse kaubandushoone ehitamiseks, võimaldamaks pakkuda paremat ja kvaliteetsemat toidu- ja tarbekaupade kättesaadavust. Ehitatavasse hoonesse kavandatakse Rimi kauplusehoone koos rendipindadega (nt apteek). Alale jäävate E. Vilde tee 101a ja E. Vilde tee 101b kinnistute hoonestus asendatakse kaasaegse, linnaosa osakeskusesse sobiva hoonestusega.

Detailplaneeringus on kavandatud kinnistute piiride muutmise teel moodustada kolm ärimaa krunti mille igale krundile määrtakse ehitusõigus 2-korruselise ärihoone rajamiseks, kaks ärimaa krunti planeeritud ärihoonete teenindamiseks, üks tootmismaa krunt trafoalajaamale ja kaks üldkasutatavamaa krunti.

Projektijuht: Heigo Jänes

Planeerija: Mario Mustkivi

Detailplaneeringu algatamine: 04.02.2013

Detailplaneeringu kehtestamine: 20.02.2019

top