PEEP SÜRJE NIMELISE FONDI AVAMINE

K-Projekt panustab teedeehituse ja geodeesia sektori jätkusuutlikku arengusse. Koos 25 Eesti ettevõttega osalesime Peep Sürje nimelise fondi loomisel, et toetada erialatudengeid nende õpingutel.
Lähemalt Peep Sürje nimelisest fondist.

Foto: TalTech

top