Muud tööd

Aitame maakorralduslikke toimingutega sh. katastriüksuste jagamisega. Koostame ehitusprojekti ekspertiise infrastruktuuri objektidele (teed, tehnovõrgud). Teostame liiklusohutuse auditeerimist, liikluse modelleerimist ja pakume tööde 3D visualiseerimist ja animeerimist.

Liikluse modelleerimine

Liikluse modelleerimine annab ülevaate liikluse intensiivsusest, transpordi nõudlusest, teedevõrgustiku hindamisest, liiklusvoogude prognoosimisest jms.

Maakorralduslikud toimingud

Maakorralduslike toimingute eesmärgiks on moodustada uusi krunte või kujundada ümber olemasolevaid krunte või katastriüksusi.


Omame pikaajalist kogemust insenerilahenduste väljatöötamisel, planeeringute koostamisel ja ehituskonsultatsiooniteenuse osutamisel.

Võta ühendust

top