Maakorralduslikud toimingud

Maakorralduslike toimingute eesmärgiks on moodustada uusi krunte või kujundada ümber olemasolevaid krunte või katastriüksusi.

Aitame teid järgmiste maakorralduslike toimingutega:

  • Katastriüksuste moodustamine, katastriüksuste piiride muutmine
  • Olemasolevate katastriüksuste jagamine või liitmine
  • Katastriüksuste moodustamine kaardimaterjali alusel
  • Katastriüksuste piiride tähistamine looduses
  • Korteriomandi toimingud
  • Maakorraldustöödega seonduv konsultatsioon
top