Liiklusohutuse audititeerimine

Liiklusohutusele avalduva mõju prognoosimine. Kavandatud või realiseeritud lahenduste ohutuaseme hindamine ja optimaalsete ohutusmeetmete kavandamine. Liiklusohutuse auditi aruande koostamine.

top