Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem

K-Projekt AS kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on loodud ja rakendatud arvestades standardite ISO 9001 ja 14001 nõudeid. Juhtimissüsteem on sobiv ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Meie eesmärgid:
  • rahulolu ja pikaajalise kindlustunde tagamine töötajatele, omanikele ja klientidele;
  • teostada kvaliteetselt oma tööd – tuginedes meie inseneride ja projektijuhtide kõrgele kvalifikatsiooni tasemele ning rakendades nende parimaid erialaseid kogemusi;
  • olla usaldusväärne koostööpartner.

 

ISO 9001 ja 14004 sisu: INFRASTRUKTUURI OBJEKTIDE PROJEKTEERIMINE, DETAILPLANEERINGUTE  KOOSTAMINE, MAAKORRALDUSLIKE TOIMINGUTE TEOSTAMINE, PROJEKTIJUHTIMINE JA GEODEETILISTE MÕÕDISTUSTÖÖDE TEOSTAMINE.

 

ISO9001 EST

ISO9001 EST

 

ISO14001 EST

ISO14001 EST


top