KOPLI LIINIDE I ETAPP SAI EHITUSLOA

2017 detsembris väljastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet Kopli liinide kahe kvartali majadele ehitusload. Fund Ehituse tegevjuhi Eiki Rumpi sõnul on ehitustegevusega kavas alustada 2018. aasta kevadel. 

Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare lõpus asuva ajaloolise taustaga Kopli liinide elukeskkonna ülesehitamist alustatakse mereäärsest rannakvartalitest, E ja F kvartalitest.  

Kopli I etapp

E kvartalisse on Peeter Pere Arhitektide poolt projekteeritud kolm sarnase välisilmega viiekordset elamut, igas elamus 25 korterit. Põhimahust eenduvatelt rõdudelt avanevad merevaated. Rõdude paigutus ja kuju annab fassaadidele iseloomuliku rütmi. Värvilahendus tuleneb Kopli liinide ajaloolisel alal olnud hoonete viimistlusest. Parkimine on lahendatud hoonete all ühise maa-aluse parkimiskorrusega. 

F kvartali miljööväärtusliku hoonestusala moodustavad 18 kolmekorruselist korterelamut, igas elamus 7 korterit. Kvartalis on esindatud kolm erinevat majatüüpi – uus, rekonstrueeritav ja makettmaja. Hoonete arhitektid Apex Arhitektuuribüroost on lähtunud printsiibist, et oleks selgelt aru saada, millise hoonetüübiga on tegu:  

  • Rekonstrueeritavate hoonete värviskeem on ajastu ja miljööalade üldpõhimõtetest lähtuv.  
  • Maketthooned vastanduvad ajaloolistele rekonstrueeritavatele hoonetele värviskeemi poolest, kasutatud on monokroomset heledat värvilahendust.  
  • Uus hoonestus vastandub lisaks kaasaegsele värvilahendusele ka kaasaegse arhitektuurikeelega.  

Hoovialad on piiritletud puitlippaiaga, hooviprojekti põhikontseptsioon tugineb ideel “mereni” ning seega on hoovide keskseks teljeks siht mere suunas. Sellele sihile on kavandatud kvartali elanikele ühine tegevusruum: mänguplatsid, istumisalad, rattaparklad, haljasalad. 

Foto: OÜ Fund Ehitus

Foto: OÜ Fund Ehitus

Miljööala sõiduteedel taastatakse munakivikatend ning ka tänavalt sisehoovi suunduvad jalakäiguteed on kavandatud samuti munakivimaterjalist. Sellega vihjatakse kvartali ajaloolisele pärandile ning nii saab hoovisissepääs piduliku sissejuhatuse.   

Hoonetest 50 – 300 m kaugusele jäävale ranna-alale on planeeritud rajada rannapromenaad koos mitmete puhke-, mängu- ja sportimisaladega. Perspektiivis rajatakse Sepa tänava lõpetuseks vaateplatvorm koos hooajalise rannakohvikuga. 

K-Projekt lahendas I etapi sõidu- ja kõnniteed, kergliiklusteed, platsid, parkimiskorralduse, haljastuse, tänavavalgustuse, veetorustikud, reoveekanalisatsiooni isevoolsed ja survetorustikud, sademeveetorustikud, dreenitorustiku, kaugküttetorustiku, gaasitorustiku, sidekanalisatsiooni ning olemasolevate tehnovõrkude kaitsmise ja vajadusel ümbertõstmise.

Vaata ka Delfist droonifotosid Kopli liinide lammutustöödest. 

top