K-PROJEKT SOOMES BALTICCONNECTORI INKOO KOMPRESSORJAAMA EHITUSEL

K-Projekt AS projekteerib Control Process S.A. tellimusel Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori Paldiski kompressorjaama ja Eesti-Läti ühenduse Puiatu kompressorjaama. 19.03.2019 käidi koos projekteerimismeeskonna ja alltöövõtjatega (Arhitekt Tarbe OÜ, HeatConsult OÜ ja Pluvo OÜ) Soomes Balticconnectori Inkoo kompressorjaama ehitusel.

Balticconnectori kompressorjaamade projekt on Eestis esmakordne.

Kompressorjaama fotod.

top