Ehitusprojekti ekspertiis

Ehitusprojekti ekspertiisi koostamine infrastruktuuri objektidele (teed, tehnovõrgud).
Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitusprojekti kui terviku vastavust nõuetele või ehitisprojekti osa vastavust nõuetele, vastavust õigusaktidele, lähteandmeteleandmetele, planeeringule, projekteerimistingimustele, säästlikule ja põhjendatud lahendusele ning projekteerimise ja ehitamise hea tavale.

top