D-TERMINALI 2.ETAPP SAI EHITUSLOA

Ehitusloa saanud projekt lahendab Tallinna Sadam Vanasadama lõunaosa ehk D-terminali uue pääslakompleksi teedeehitusliku ja asendiplaani projektiosa II ehitusetapi mahus.
I ehitusetapi mahus (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti väljastatud ehitusluba nr 1712271/02533) on rajatud I ehitusetapi alal teekatendid (sh äärekivid, eraldussaared, haljasalade murukate), tehnovõrgud.

sadam
II ehitusetapi tööde mahtu kuulub:

1) Kõik liikluskorraldusvahendid (teekattemärgistus, liiklusmärgid) ja liiklusmärkide
kandurid (postid, portaalid ja konsoolid).
2) Kõik piirded.
3) Taimede istutamine ja haljasalade rajamine
4) Petrooleumi tn – Pikksilma tn ühendustee 182 m pikkuse 5 cm kõrguse äärekividest
eraldussaare rajamine
5) Uus-Sadama tn sõiduautode parkla rekonstrueerimine.

III ehitusetapis rajatakse Pikksilma tn juurdepääsutee äärde jalakäijate promenaad, mille
maastikukujundus on analoogne Reidi tee äärde projekteerituga. Promenaadi ribapargi
lahendus töötatakse välja maastikuarhitekti juhendamisel eraldi projektis, selle terves ulatuses on 4 m laiune kergliiklustee. II ehitusetapis rajatakse promenaadi asukohas Pikksilma tn sõidutee äärde 2,0 m laiune ajutine killustikust teekate ning mere nõlv kindlustataks.

Vaata jooniseid:
liiklusskeem
asendiplaan

top