RB_ülemiste

RAIL BALTIC ÜLEMISTE TERMINAL

Oleme sõlminud lepingu Rail Baltic Ülemiste terminali ala detailplaneeringu koostamiseks, mille aluseks on 2019. aastal korraldatud Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideekonkursi võidutöö „Light Stream“. Töö koostasid ühisosalejad Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan. Detailplaneeringute koostamine on meie ettevõtte üks põhilisemaid tegevusalasid. Igal aastal Tallinnas valminud detailplaneeringutest on umbes 20% meie ettevõtte loodud ning aastate jooksul oleme […]

Sääse

SÄÄSE TN DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE

Oleme koostamas detailplaneeringut Sääse tänaval Tallinnas, mille eesmärk on arendada veelgi Mustamäe Keskust ümbritsevat ärivööndit ning luua kohalikele elanikele täiendavaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Lisaks sellele on sihiks planeerida kasutussõbralik teedevõrgustik ning täiendav haljastus. Detailplaneering võeti vastu 20.02.2020 Tallinna Linnavolikogus. Loe lähemalt siit. Autor: Siim West, Kuvaja OÜ  

Jõe-Pronksi 2

JÕE JA PRONKSI TÄNAVA REKONSTRUEERIMISPROJEKT

Oleme koostamas Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimise põhiprojekti. Ehituse käigus rekonstrueeritakse nii tänavaalused kommunikatsioonid kui ka teekate, lisaks koostatakse maastikuarhitektuurne lahendus. Uued jalgratta- ja kõnniteed on kavas ühendada juba valminud Reidi tee, Gonsiori tänava ja sel aastal rajatava Kunderi tänava ratta- ja kõnniteega, uued bussipeatused on kavandatud Pronksi tänavale. 17. veebruaril tutvustasid Tallinna 21. koolis […]

Mõtiskluste aed

MÄNNI PARGI PUHKEALA

Võitsime Mustamäe linnaosas asuva Männi pargi puhkeala rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise riigihanke. Koostöös K-Projekti meeskonna, Tallinna linna ja pargi maastikuarhitektuurse ideelahenduse „Männiöölane“ autoritega Lootusprojekt OÜ-st saab Männi park uuendatud teedevõrgustiku, värskendatud pargivalgustuse ja -inventari ning spordi- ja mänguatraktsioonid. Lisaks on meil rõõm teatada, et 2019. aasta lõpus omandas K-Projekti maastikuarhitekt kutse volitatud maastikuarhitekt tase 7!

RB2

RAIL BALTICA PÄRNU TERMINAL

Oleme projekteerimas Rail Baltica Pärnu reisijate terminali ümbritseva ala hoonevälist osa – teid, parklaid, maastikuarhitektuuri, väikevorme ja tehnovõrke. Hoone projekti autoriks on arhitektuuribüroo PLUSS OÜ, kes võitis rahvusvahelise arhitektuurivõistluse ideekavandiga „Water Strider“, saades jaamahoonet kavandades ainest putukamaailmast. Rail Baltica Pärnu reisiterminal on üks kahest rahvusvahelisest RB terminalist Eestis. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse […]

Varesesaar_KAOS (1)

VARESESAARE KÜLASTUSKESKUS

Oleme projekteerimas Narvas asuva Varesesaare arenduse tehnovõrke. Esimesena luuakse ajaloolisesse tööstusalasse Kreenholmi ja tekstiiliga seotud teemasid tutvustav unikaalne külastuskeskus – Tekstiilimaailm. Vaata lähemalt siit Illustratsioonid: KAOS Arhitektid

Haabersti ristmik (5)

HAABERSTI RISTMIKU JA TUNNELITE UUED NIMED

Meie projekteeritud Haabersti liiklussõlme viadukt ja selle all olevad jalakäijate tunnelid said omale uued nimed – viadukt nimetati Rocca al Mare viaduktiks ning selle all olevad tunnelid Loomaaia ja Suurhalli tunneliteks. Nimed valiti rahvahääletuse teel, nimekonkursile esitati üle 700 pakkumise. Loe lähemalt siit   Foto: Kaupo Kalda

Vanasadam_D terminal (6)

“AASTA EHITUSPROJEKT 2019” KONKURSI TULEMUSED

Novembri lõpus kuulutati Ehitus 2020+ konverentsil välja “Aasta Ehitusprojekt 2019” konkursi võitjad. Meie saavutasime “Parim rajatise ehitusprojekt 2019” kategoorias Tallinna Vanasadama lõunaosa projektiga auväärse teise koha! Loe lähemalt võitjate kohta siit Foto: Kaupo Kalda

Estonia kaevandus

ESTONIA KAEVANDUSE PÄIKESEELEKTRIJAAM

Oleme 2019. aastal tegelenud mitme uuendusliku projektiga. Üheks neist on Eesti Energia tellimusel projekteeritud päikeseelektrijaam, millele ehitusloa väljastas vallavalitsus 21. novembril. Ehitusprojekti koostamise eesmärgiks oli projekteerida Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas asuvale Estonia Kaevanduse tööstusterritooriumile päikeseelektrijaam ja selle alustarind. Päikeseelektrijaama projekteeritud võimsus on 3 MW ja aastane kogutoodang ligi 2800 megavatt-tundi, mis vastab umbes 1000 kodumajapidamise […]

Väo

VÄO LIIKLUSSÕLM

Meie projekteeritud Väo liiklussõlme projektile väljastati 21.10.2019 ehitusluba. Vastavalt Maanteeameti tellimusele projekteerisime Väo mitmetasandilise liiklussõlme, vajalikud rajatised, tehnovõrgud ning haljastuse. Lisaks ristmikule lahendasime ka ristmiku kõrval asuva veokite ja matkaautode parkla. Suured tänud projektimeeskonnale ja alltöövõtjatele! Viaduktide, tunnelite, tugimüüride, soojustorustike kaitsmise konstruktiivse osa teostas Järelpinge Inseneribüroo OÜ ning viaduktide ja tunnelite geotehnilise aruande koostas IPT […]

1 2 3 4
top