Vanasadama trammiliin

VANASADAMA UUS TRAMMILIIN

Sõlmisime lepingu Tallinnas uue trammiliini projekteerimiseks. Uus trammiliin hakkab ühendama Tallinna Vanasadamat Rail Baltic Ülemiste terminali ning Tallinna Lennujaamaga.  Tallinna Lennujaamast kuni Kivisilla tänavani jääb trammiliin olemasolevale trassile. Alates Kivisilla tänavast hakkab trammiliin sõitma täiesti uuel trassil: Kivisilla tn- Gonsiori tn- A.Laikmaa tn- Narva mnt- Hobujaama tn- Ahtri tn- Laeva tn- Kuunari tn- Kai tn- […]

RB2

RAIL BALTIC PÄRNU KAUBATERMINAL

Sõlmisime lepingu Rail Balticu Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu ja eelprojekti koostamiseks. Projekti käigus lahendatakse piirkonna 1435mm-rööpmelaiuse raudtee infrastruktuuri hoolduskeskuse maa-ala, koostatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine ning eelprojekt raudtee-ja maanteetaristu, tehnovõrkude ja hoonestuse lahendamiseks. Rail Baltic on suurim Eestisse kavandatav taristu ehitusobjekt, mille kiire raudtee kulgeb marsruudil Tallinn-Pärnu-Riia-Kaunas-Poola/Leedu piir ning hetkel veel ehitusjärgus oleva raudtee kasutuselevõtmine on kavandatud […]

LENNUJAAMA LENNULIIKLUSALA

Tallinna Lennujaam hakkab laiendama oma lennuliiklusala, mille aluseks on meie inseneride koostatud eel- ja põhiprojekt. Projektlahendused koostati ehitusinfo mudelina (BIM) ning see seoti lennujaama olemasoleva varem realiseeritud I etapi laiendusala mudeliga. Ehitustööde ettevalmistused algavad juunis ning eeldatavalt valmib realiseeritud projekt 2021. aastal. Loe lähemalt siit. Foto: Hannus Vard

Pirita_tee_Helen_Kattai_Photography-18

TALLINNA 8 PÕHITÄNAVA VALGUSTUSE REKONSTRUEERIMINE

Teostasime Tallinna kaheksa põhitänava valgustuse rekonstrueerimise projekti. Rekonstrueeritava valgustusega tänavalõikude kogupikkus on ca 22,7 km ning kokku paigaldatakse nendel lõikudel 1744 uut LED valgustit. Tänavad paiknevad Mustamäe, Nõmme, Haabersti, Kristiine, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosades. Lisaks uuendati ka piirkonna sõidu- ja jalgtee valgustus (sh ülekäiguradade erivalgustus) ning koostati nii geodeetiline asendiplaan kui ka dendroloogiline hinnang. Tänavavalgustuse […]

RB_ülemiste

RAIL BALTIC ÜLEMISTE TERMINAL

Oleme sõlminud lepingu Rail Baltic Ülemiste terminali ala detailplaneeringu koostamiseks, mille aluseks on 2019. aastal korraldatud Ülemiste ühisterminali arhitektuurse ideekonkursi võidutöö „Light Stream“. Töö koostasid ühisosalejad Zaha Hadid Architects ja osaühing Esplan. Detailplaneeringute koostamine on meie ettevõtte üks põhilisemaid tegevusalasid. Igal aastal Tallinnas valminud detailplaneeringutest on umbes 20% meie ettevõtte loodud ning aastate jooksul oleme […]

Sääse

SÄÄSE TN DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE

Oleme koostamas detailplaneeringut Sääse tänaval Tallinnas, mille eesmärk on arendada veelgi Mustamäe Keskust ümbritsevat ärivööndit ning luua kohalikele elanikele täiendavaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Lisaks sellele on sihiks planeerida kasutussõbralik teedevõrgustik ning täiendav haljastus. Detailplaneering võeti vastu 20.02.2020 Tallinna Linnavolikogus. Loe lähemalt siit. Autor: Siim West, Kuvaja OÜ  

Jõe-Pronksi 2

JÕE JA PRONKSI TÄNAVA REKONSTRUEERIMISPROJEKT

Oleme koostamas Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimise põhiprojekti. Ehituse käigus rekonstrueeritakse nii tänavaalused kommunikatsioonid kui ka teekate, lisaks koostatakse maastikuarhitektuurne lahendus. Uued jalgratta- ja kõnniteed on kavas ühendada juba valminud Reidi tee, Gonsiori tänava ja sel aastal rajatava Kunderi tänava ratta- ja kõnniteega, uued bussipeatused on kavandatud Pronksi tänavale. 17. veebruaril tutvustasid Tallinna 21. koolis […]

Mõtiskluste aed

MÄNNI PARGI PUHKEALA

Võitsime Mustamäe linnaosas asuva Männi pargi puhkeala rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise riigihanke. Koostöös K-Projekti meeskonna, Tallinna linna ja pargi maastikuarhitektuurse ideelahenduse „Männiöölane“ autoritega Lootusprojekt OÜ-st saab Männi park uuendatud teedevõrgustiku, värskendatud pargivalgustuse ja -inventari ning spordi- ja mänguatraktsioonid. Lisaks on meil rõõm teatada, et 2019. aasta lõpus omandas K-Projekti maastikuarhitekt kutse volitatud maastikuarhitekt tase 7!

RB2

RAIL BALTICA PÄRNU TERMINAL

Oleme projekteerimas Rail Baltica Pärnu reisijate terminali ümbritseva ala hoonevälist osa – teid, parklaid, maastikuarhitektuuri, väikevorme ja tehnovõrke. Hoone projekti autoriks on arhitektuuribüroo PLUSS OÜ, kes võitis rahvusvahelise arhitektuurivõistluse ideekavandiga „Water Strider“, saades jaamahoonet kavandades ainest putukamaailmast. Rail Baltica Pärnu reisiterminal on üks kahest rahvusvahelisest RB terminalist Eestis. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse […]

Varesesaar_KAOS (1)

VARESESAARE KÜLASTUSKESKUS

Oleme projekteerimas Narvas asuva Varesesaare arenduse tehnovõrke. Esimesena luuakse ajaloolisesse tööstusalasse Kreenholmi ja tekstiiliga seotud teemasid tutvustav unikaalne külastuskeskus – Tekstiilimaailm. Vaata lähemalt siit Illustratsioonid: KAOS Arhitektid

1 2 3 4
top