TÄHESAJU TÄNAVALE RAJATAKSE SELVER

K-Projekti osalusel valminud projekti järgi kerkib Tähesaju tänavale 2017. aasta kevadeks uus Selveri kauplus. Kaubanduskeskus hakkab paiknema Tähesaju tee 1, 3 ja Varraku 12 kinnistutel. Ehitatava hoone üldpind on 3100 ruutmeetrit, millest Selveri müügisaal võtab enda alla ligi poole. Ehitab Fund Ehitus. K-Projekti poolt said lahenduse hoone välisvõrgud, liikluskorraldus ja haljastusplaan. Tutvu joonistega: asendiplaan liikluskorraldus     […]

OKTOOBRIS VALMIB ARSENALI KESKUS

K-Projektiga koostöös valminud projekti järgi kerkib Tööstuse tn ja Erika tn nurgale uus Põhja-Tallinna keskus. Arsenali keskuses avavad 2016 sügisel uksed üle 30 poe ja teenusepakkuja ning 10 kohvikut ja restorani. Vaata ka Arsenali keskuse kodulehekülge. K-Projekti poolt said lahenduse hoone välisvõrgud, liikluskorraldus ja haljastusplaan. Tutvu joonistega: asendiplaan liikluskorraldus    

LÄÄNEMERE TÄNAVAL AVATI UUS JAZZ PESULATE SELVEPESULA

AS K-Projekti poolt asendiplaanilise ja liikluskorraldusliku lahenduse saanud Läänemere tn selvepesula avanes klientidele juuli lõpus ja on juba teine omataoline pesula Tallinnas. Rocca al Mares tegutsev esimene Jazz Selvepesula on saanud klientidelt positiivset tagasisidet ja kiitva hinnangu. Vaata pesula liiklusskeemi Pesula kodulehekülg

MAJAKA TÄNAV AVATI LIIKLUSELE

/foto autor: Arto Lille/ 3. augustil avati liiklusele rekonstrueeritud Majaka tänav. Tallinna Kommunaalameti tellimusel teostatud Majaka tänava rekonstrueerimistööde käigus rajati tänavale sademevee kollektor, veevarustuse ja kanalisatsioonitorustikud, rekonstrueeriti tänavavalgustus, paigaldati sõidu-ja kõnniteedele uus asfaltkate, vahetati välja äärekivid, korrastati haljastus ning paigaldati liikluskorraldusvahendid. Majaka on nüüd tänav muudetud 1+1 sõidurajaga tänavaks. Tänava keskel asub eelmisel aastal rekonstrueeritud trammitee, kus […]

VALMISID UUED REIDI TEE ESKIISJOONISED

Valminud on Reidi tee uus eskiisprojekt, mida on varakevadise ideekorje ja avalike arutelude käigus linnakodanike poolt tehtud ettepanekute põhjal esialgsega võrreldes oluliselt täiendatud. Uues projektis on näiteks autoliiklusele määratud ala 12 meetrit kitsam võrreldes veebruarikuise eskiisiga. Rannapromenaadi ääres on 15-20 meetri laiune haljasala, kuhu on plaanis rajada ka kõrghaljastust. Autotee, sealjuures ka Russalka ristmik, on […]

top