ALGATATI VANASADAMA PÕHJAKVARTALI DETAILPLANEERING

31. oktoobril algatas Tallinna linnavolikogu Vanasadama põhjaosa detailplaneeringu, mis on üks osa Vanasadama arendusplaanist. Detailplaneering lähtub 2017.aastal korraldatud rahvusvahelise ideevõistluse võidutööst „Masterplan 2030+“. Zaha Hadid Architects poolt koostatud lahenduse üks põhiideedest on Vanasadamat läbiv promenaad.

Detailplaneeringu eesmärk on luua atraktiivne ja inimsõbralik linnaruum südalinna vahetus läheduses. Algatamisettepaneku järgi soovitakse moodustada Vanasadama põhjaosa kinnistutest kümme äri- ja elamumaa ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus kuni 5-korruseliste hoonete ehitamiseks. Nende plaanide realiseerumisel kaovad kesklinnast mereäärsete tühermaad, mis võimaldab piirkonna avada inimestele ja Tallinna merele.

Vanasadam

 

top